Et viia ellu oma missiooni ja teha disainmõtlemine ja -protsess kättesaadavaks võimalikult paljudele, korraldame juba teist korda Disainmõtlemise konverentsi ja 
erioskuste praktikume 

KELLELE?  See on konverents liidritele, juhtidele, uute toodete ja teenuste arendajatele.

MIKS? Me vajame uusi oskusi, et juhtida uute ja innovaatiliste toodete-teenuste arendamist. Disainmõtlemine on loov arendusprotsess, mis on korraga nii praktiline kui mänguline ja mille sisuks on kasutajate uurimine, kiire eksperimenteerimine ja sellest õppimine. Keskendudes kasutajate vajadustele aitab disainmõtlemine luua optimaalseid lahendusi, mis viivad kiiremini ja väiksemate kuludega eesmärgini luues väärtust ja tähendust nii arendajatele kui kasutajatele.

"Usun, et organisatsioonid peavad muutuma inimesekeskseteks ja juhtima kliendi- ning töötajakogemust parimal võimalikul moel. Kui soovime saavutada tõhusamaid lahendusi, ei saa me optimeerida ülesandeid, vaid seda, kuidas me neid lahendame. Disainmõtlemise arendamine aitab leida uusi vaatenurki ja sellepärast olen disainmõtlemisest huvitatud ning osalen konverentsil." 
Tiina Drui, Personalidirektor, Eesti Energia

"Disainmõtlemise konverentsist osavõtmine kogu tiimiga loob ühtse taustsüsteemi koos mõistete ja meetodite meeldetuletamisega ning annab võimaluse teiste kogemusest õppida. Saame inspiratsiooni ja tiimiga ühele lainele uute kasutajasõbralike toodete ja teenuste disainimisel, testimisel ja edasi arendamisel nii, et loome läbi tootearenduse lõpptarbijale ja teenusepakkujale kõige suuremat kasu."
Helena Veidenbaum, Disainijuht, Mooncascade

MIS TOIMUB?  Oleme konverentsile kutsunud 20 esinejat meilt ja muljalt. Alustame kavaga empaatiast ja inimeste mõistmisest, toome hulganisti näiteid, kuidas disainmõtlemise toel jõuda innovatiivsete lahendusteni nii avalikus kui erasektoris ning lõpetame innovatsiooni toetava juhtimiskultuuri ja mõtteviisi loomisega.

KUIDAS? Oleme praktika usku, seetõttu on igas ettekandes vähemalt üks praktiline tööriist või soovitus, kuidas disainmõtlemist oma ettevõtmises rakendada. Lisaks on konverentsi ajal võimalus osaleda 60 min praktikumis, kus saad kogenud spetsialisti juhendamisel endale sobivat disainmõtlemise metoodikat või tööriista järele proovida. Osale ka konverentsile eelneval ja järgneval päeval toimuvates praktikumides!

KES?  Konverents sünnib DesignMindsi, Miltton New Nordic'si, Nortali ja Proeksperdi koosloomes. Konverentsi kuraator on Jane Oblikas Design Mindsist, projekti juhib Marge Raun Design Mindsist.
Konverentsil osalemise hind 349 eurot, millele lisandub käibemaks.


Osalemise tingimused:  Pääsu konverentsile tagab tasutud arve. Konverentsil osalemine on nimeline, kuid osalejat saab muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Sa ei saa mingil põhjusel osaleda, palun anna sellest kindlasti teada e-posti aadressil marge@designminds.ee. Kui teatad oma mitteosalemisest kuni 14 päeva enne konverentsi toimumist,  tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatad vähemalt 7 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Jätame endale õiguse üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks. Vajadusel on meil õigus konverentsi ajakava ja esinejaid muuta.


Disainmõtlemise konverents 2019 toimub 26. septembril Öpiku konverentsikeskuses Ülemiste Citys. 
Konverentsi ajal toimuv praktikum "Disainisüsteemi loomisest ja haldamisest disaineri ja front-end arendaja vaatenurkadest" toimub e-Eesti Esitluskeskuses.


Disainmõtlemise konverents 2019 pildigalerii