Kaasav disain (ingl inclusive design; kasutusel ka analoogse tähendusega terminid universaalne disain  universal design, disain kõigile  design for all) ei ole oma olemuselt uus disainivaldkond ega eraldi disaini eriala, vaid spetsiaalne lähenemisviis kujundamisele ja projekteerimisele, kus loojad võtavad arvesse võimalikult laia kasutajategrupi vajadusi ja huve, olenemata kasutaja east või võimetest. Tegemist on laiatarbekaupade, (e-)keskkondade, hoonete ja (e-)teenuste disainiga, mille tulemus on ilma kohandusteta kasutatav ja ligipääsetav nii paljudele inimestele kui võimalik ja mõistlik. Rahuldades nii nende inimeste vajadusi, kellele toote või keskkonna kasutamine oli probleemne või võimatu, parandab kaasav disain kasutuskogemust ka kõigil teistel. Lihtsustatult öeldes on kaasav disain parem disain.